Categories: Ý kiến khách hàng
      Date: 26 / 06 / 2016 - 14:42:17
     Title: Chị Thục Anh - Đoàn công vụ công tác Mỹ khởi hành 13/06/2016

Tôi cùng đoàn có chuyến công tác, kết hợp tham quan một vài danh thắng nước Mỹ do Mix Tourist tổ chức khởi hành hành ngày 13/06/2016. Tôi thấy dịch vụ của Mix Tourist rất tốt, đặc biệt là khách sạn rất trung tâm, chất lượng bữa ăn tốt. Cảm ơn Mix Tourist giúp chúng tôi có chuyến đi thành công.Tôi cùng đoàn có chuyến công tác, kết hợp tham quan một vài danh thắng nước Mỹ do Mix Tourist tổ chức khởi hành hành ngày 13/06/2016. Tôi thấy dịch vụ của Mix Tourist rất tốt, đặc biệt là khách sạn rất trung tâm, chất lượng bữa ăn tốt. Cảm ơn Mix Tourist giúp chúng tôi có chuyến đi thành công.

 

Đoàn Mỹ 13/06/2016 - Mix Tourist

( Chị Thục Anh  - Thứ 3 từ phải qua, chụp ảnh cùng đoàn )

 

Đoàn Mỹ 13/06/2016 - Mix Tourist

Keywords: Du lịch Mỹ, tour du lịch Mỹ, Mix Tourist
Description: Tôi cùng đoàn có chuyến công tác, kết hợp tham quan một vài danh thắng nước Mỹ do Mix Tourist tổ chức khởi hành hành ngày 13/06/2016. Tôi thấy dịch vụ của Mix Tourist rất tốt, đặc biệt là khách sạn rất trung tâm, chất lượng bữa ăn tốt. Cảm ơn Mix Tourist