Philadelphia - Thành phố của "tình anh em"


Philadelphia là thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania. Đồng thời, đây cũng là thành phố lớn thứ 5 của Hoa kỳ và được xem là trung tâm văn hóa, giáo dục, lịch sử quan trọng của Hoa Kỳ.


backtotop