Thành phố an toàn nhất nước Mỹ - San Jose


5 năm liền được mệnh danh là thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ. Là thành phố lớn đứng thứ 3 của tiểu bang California. Cũng là nơi có nhiều tập đoàn nổi tiếng về công nghệ điện tử nhất Hoa kỳ. Không đâu khác, đó chính là San Jose.


backtotop